Meteen naar de inhoud

OVER SCHOOL AT SEA

Met School at Sea volgen de leerlingen het havo/vwo lesprogramma van hun eigen school. Door de School at Sea-lessen en expedities willen we hun blik verbreden en hun kennis verder vergroten. Eerstegraads docenten begeleiden de leerlingen met hun schoolwerk en hun planning.

Aan boord wisselen studiedagen en wachtdagen elkaar af. Op studiedagen werken de leerlingen aan hun schooltaken. De docenten begeleiden ze als ze daarom vragen en sturen aan waar nodig. Op wachtdagen draait het om zeilen. De jongeren hebben ieder twee wachtdiensten van vier uur per etmaal. Hiermee zijn ze dus letterlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op het schip.

De leerlingen zijn verdeeld in twee groepen. Wanneer de ene groep een studiedag heeft, heeft de andere groep een wachtdag.

SAS LESSEN

Van de leerlingen verwacht School at Sea een pro-actieve houding. Om dit te stimuleren geven we ‘School at Sea’-lessen. Dit zijn klassikaal gegeven lessen waarbij de docenten de schoolstof koppelen aan de directe omgeving. Zodat de leerlingen door ervaring leren.

Zo kunnen ze zélf ontdekken waarom kennis van elektrische spanning handig is. Bijvoorbeeld in de machinekamer, als de stroom omgezet moet worden. Ook vakken als Spaans en meteorologie zijn van belang aan boord en tijdens de expedities.

En omdat School at Sea begrijpt dat het even wennen is om niet in een klaslokaal te zitten, maar op de oceaan, hebben we de ‘Leren Leren’-lessen ontwikkeld. Zodat de jongeren  onder andere leren om een planning te maken en instructies krijgen hoe ze zich het beste kunnen voorbereiden op een toets.

SPECIALE PROJECTEN

School at Sea gelooft dat iedereen over zijn of haar eigen unieke talenten beschikt en daarom willen we de leerlingen uitdagen om hun talenten verder te onderzoeken en te ontwikkelen. Of die nou op het technische vlak liggen, het organisatorische of het creatieve vlak

Zo krijgt iedereen een basisintroductie in de machinekamer. Maar de echte techneuten onder ons kunnen vragen om meer verdiepende kennis over dit onderwerp. Dit geldt voor meer onderwerpen en disciplines, die per schooljaar kunnen variëren.

CONTACT MET SCHOOL

School at Sea begint op de school thuis. In samenwerking met de docenten van de eigen school maken de leerlingen een planning voor de komende zes maanden. Ook maken wij samen met de school afspraken over toetsen en toetsmomenten.

School at Sea stuurt de eigen school regelmatig updates over de vordering van het huiswerk en de leerontwikkeling van de leerling. Ook verzorgen we algemene updates zodat de scholen een indruk krijgen van het leven aan boord. Dat doen de leerlingen in principe zelf door blogs te schrijven over hun ervaringen en indrukken. Hierdoor krijgen de klasgenoten thuis een goede indruk van de belevenissen van hun medescholier.

Na afloop van de reis kunnen de leerlingen gewoon weer meedoen in hun klas. Wat betreft het huiswerk en de geleerde kennis gaan ze gelijk op met de rest. Hun klasgenoten hebben mee kunnen lezen en leven met de avonturen van de School at Sea’er, waardoor er geen kenniskloof ontstaat, maar er een gedeeld verhaal is dat na de meivakantie weer verder verteld kan worden.

Deze uitwisseling van ideeën en ervaringen is leerzaam en verbindend. Het zorgt ervoor dat de leerlingen aan boord van alle kanten ondersteund worden in hun ontwikkelingsproces, en de klas aan de wal de sfeer aan boord kan meeproeven.


MIJN FANTASTISCHE SPONSORS